Тема: «Практичні завдання на кожен день для дошкільників» завантажити

Тема: «Профілактика коронавірусної інфекції» завантажити

Тема: «Конфлікт та його наслідки»
Мета: ознайомити та розширити уявлення учнів про конфлікт, про стилі реагування в конфліктних ситуаціях. Формувати навички й уміння приймати правильні рішення в конфліктних ситуаціях. Формувати навички конструктивної взаємодії з іншими.
Вікова група: учні 6-х класів
Форма заняття: бесіда з елементами тренінгу.
Обладнання: плакат, набори карток завантажити

Тема: Розвивальне заняття з елементами гри. Ігри з парашутом
Мета: розвиток емоційно-вольової сфери у дітей (комунікативні навички, адекватної самооцінки); згуртованість дитячому колективі; адаптація до дитячого садочка.
Матеріал: парашут з різнокольоровими секторами, іграшки, м’ячі маленькі пластмасові для салюту, великий, два середніх.
Вікова категорія дітей: від 4 років до 13, також можна і для підлітків. Тривалість заняття 25-30 хвилин.
завантажити

Тема: «Лихослів’я»
Мета: Надати підліткам інформацію про вплив, значення та силу слова в житті людини, про негативні наслідки лихослів’я для особистості й суспільства.
Пояснити, як лихослів’я руйнує дружні та сімейні стосунки і яким чином можна протистояти цьому явищу.
Нагадати підліткам Золоте правило: “Отже, в усьому, як хочете, щоб з вами поводилися люди, так поводьтеся і ви з ними”.
Вікова група: учні 7-х класів
Форма заняття: бесіда-дискусія.
завантажити

Тема: “Права дитини”
Вікова група: учні 1-х класів
Мета: ознайомити учнів з основними правами дитини, гарантованими Декларацією прав дитини; вчити дітей осмислювати права і сприяти їх дотриманню; пояснити учням, що в основі Декларації лежать основні потреби всіх людей світу; виховувати бажання поважати права іншої людини.
Форма заняття: бесіда
Обладнання: ромашка, стимульний наглядний матеріал «Права дитини», права дитина (в малюнках).
завантажити

Тема: “СПІЛКУЄМОСЯ БЕЗ КОНФЛІКТІВ”
Мета: ознайомити учнів з поняттям «конфлікт»; допомогти учням визначити шляхи розв’язання конфлікту.
Обладнання: папір для вправи «Сніжинка», «Малюнок удвох»
завантажити

Рольова гра «Метаморфози природи»
Мета: налагодження міжособистісних стосунків, зняття емоційного напруження, надання можливості учасникам гри проявити себе в уявному образі.
Вік учасників: без обмежень.
Кількість учасників: 11
Обладнання: картки з написом ролі, яку буде виконувати учасники (ЗИМА, ВІТЕРЕЦЬ, ХМАРА, ХМАРА, ДУБ, ЗАЙЧИК,СНІЖИНКА, СНІЖИНКА,СНІЖИНКА, СОНЕЧКО, ВОРОНА).
завантажити

Заняття « Я та інші»
Мета: створення позитивної атмосфери в групі, розвиток навичок групової взаємодії та спілкування, доброзичливого ставлення до інших та позитивного самосприйняття.
Матеріали та обладнання: демонстраційний матеріал, психокорекційна казка, кольоровий папір, клей, ножиці, ватман
. завантажити

Тема: «Що таке СНІД»
Мета: надати інформацію про ВІЛ/СНІД, шляхи передачі ВІЛ-інфекції, контакт з ВІЛ-інфікованими. Формувати навички відповідальності за своє здоров’я.
Вікова група: учні 4-х класів
Форма заняття: бесіда з елементами тренінгу. завантажити

Тема “ЗДОРОВ’Я — СКАРБ БЕЗЦІННИЙ”
Мета: розширення і поглиблення уявлення підлітків про важливість здоров’я, формування активного розуміння того, що є здоровим способом життя.
Вікова група: учні 6-х класів
Форма заняття: бесіда завантажити

Тренінгова форма роботи з батьками
«Партнерська взаємодія з дитиною»
завантажити

Тема «Вчимося жити в мирі і злагоді»
Мета заняття: сприяти створенню доброзичливої атмосфери в класному колективі; формувати навички, необхідні для успішної взаємодії; розвивати вміння аналізувати свою поведінку, помічати недоліки та позбавлятися їх; виховувати повагу до висловлення особистої думки кожного.
Цільова група: учні 3 – 4класів.
Тривалість: 35 – 40 хвилин.
завантажити

Тема: Груповий тиск. Етапи прийняття рішення
Мета: ознайомити учасників з механізмами групового тиску формування навичок прийняття усвідомлених рішень при вирішенні проблемних ситуацій.
Вікова група: учні 8-х класів
Форма заняття: бесіда з елементами тренінгу.
завантажити

Тема: Жіноче лідерство
Мета: надати інформацію про лідерство, позитивно оцінити свої риси характеру, пізнати функціональні ролі через співпрацю. Вікова група: учні 9-х класів
Форма заняття: бесіда з елементами тренінгу
Обладнання: вирізки з журналів, кольорові картки
завантажити

Тема: Імідж ділової жінки.
Мета: дати поняття про імідж, сформувати потребу у власному іміджі, створювати бажаний образ, враховувати вплив іміджу при створенні кар’єри.
Вікова група: учні 11-х класів
Форма заняття: бесіда з елементами тренінгу
Обладнання: вирізки з журналів, кольорові картки
завантажити

Тема «Ключі до особистої впевненості»
Мета: розглянути та усвідомити вплив поведінки людини на її впевненість в собі.
Вікова група: учні 9-х класів
Форма заняття: бесіда з елементами тренінгу
завантажити

Тема «Сімейна інженерія або повсякденне життя сім’ї»
Мета: Формувати навички ефективного спілкування з дітьми. Підвищити психолого-педагогічну грамотність батьків.
Вікова група: батьки учнів 5-х класів
Форма заняття: бесіда з елементами тренінгу.
завантажити

Тема: Як знайти спільну мову з важкими людьми.
Мета: Дати учням уявлення про бар’єри в спілкуванні, розібрати основні психологічні феномени, що перешкоджають ефективному спілкуванню, розвинути навички подолання бар’єрів у спілкуванні, ознайомити учнів з типами «важких людей».
Вікова група: учні 10-х класів
Форма заняття: лекція-бесіда
завантажити

Тема: Чи зможеш ти керувати колективом
Мета: Ознайомити учнів з типами лідерства, стилями керування колективом; дати уявлення про психологічні якості, необхідні лідеру; поглибити розуміння своїх здібностей до керівництва людьми; розвинути навички конструктивної презентаціі лідерських якостей
Вікова група: учні 11-х класів
Форма заняття: бесіда, лекція
завантажити

Тема: «Аспекти сексуальності»
Мета: Враховуючи етапи психосексуального розвитку сприяти зміцненню та збереженню репродуктивного здоров’я підлітків.
Вікова група: учні 9-х класів
Форма заняття: бесіда з елементами тренінгу.
завантажити

Тема: Венеричні хвороби та інфекції, що передаються статевим шляхом. Мета: Надати інформацію про шість найбільш поширених захворювань, що передають¬ся статевим шляхом (назви, симптоми, шляхи розповсюдження). Учні мають усві¬домити значення втримання від сексуальної активності до шлюбу, важливість ухва¬лення правильних рішень і необхідність виховання відчуття порядності, поваги до себе та інших. Вікова група: учні 11-х класів Форма заняття: бесіда з елементами тренінгу. завантажити

Тема: Людина-маніпулятор. Мета: Розкрити один з видів неконструктивного спілкування-маніпулювання; проаналізувати його прояви в поведінці, причини, що змушують людей використовувати цей стиль, основні прийоми маніпуляції; розвинути навички розпізнавання і протистояння маніпулюванню з боку інших людей. Вікова група: учні 10-х класів Форма заняття: лекція, дискусія. завантажити

Тема: Наркоманія. Токсикоманія. Мета: Дати учням інформацію про шляхи, які ведуть до наркозалежності. Навчити підлітків аналізувати і робити висновки щодо власного здоров’я та впливу на нього наркотиків. Вікова група: учні 10-х класів Форма заняття: лекція-бесіда завантажити

Тема: Паління Мета: розширити та поглибити знання учнів про негативний вплив куріння на організм людини. Вікова група: учні 8-х класів Форма заняття: бесіда. завантажити

Тема: «Реклама «За» і «Проти» Мета: Пояснити підліткам, що таке реклама і якою вона має бути; надати інформацію про “Закон про рекламу”. Навчити активному відношенню до інформації, яку про¬понує реклама. Вікова група: учні 10-х класів Форма заняття: бесіда з елементами тренінгу. завантажити

Тема: «Техніки відмови» Мета: розвиток навичок впевненої відмови, формування переконан¬ня про персональну відповідальність кожного за свої рішення та вчинки. Вікова група: учні 8-х класів Форма заняття: бесіда з елементами тренінгу. завантажити

Тема “Ти і комп’ютер” Мета: інформувати учнів про негативні наслідки “зловживання” комп”ютерними іграми, формувати свідоме ставлення до взаємодії учнів з комп”ютерними технологіями. Вікова група: учні 7- класів Форма заняття: бесіда завантажити

Бесіда з елементами тренінгу, профілактика дорожньо-транспортних пригод Тема: Фізіологічні можливості дитини на дорозі. Вікова група: учні 4-х класів Мета: надати можливість усвідомити учням взаємозв’язок уваги та зорово-моторної реакції і поведінки дитини на дорозі. завантажити

Тема: Перегляд та обговорення фільму «Станція призначення – життя» Мета: інформувати учнів щодо освіти за кордоном, надати інформацію про торгівлю людьми. Вікова група: учні 11-х класів завантажити

Тема: «Як я долаю гнів» Мета: розширення поведінкового репертуару та життєвого досвіду в подоланні агресивних виявів поведінки, навчання методам роботи з негативними емоціями. Вікова група: учні 4-х класів Форма заняття: бесіда з елементами тренінгу. Обладнання: плакат, набори карток завантажити

Заняття практичного психолога з дітьми підготовчої до школи групи за темою: «Подорож в казку»
Мета: формування навичок невербальної комунікації в ситуації морально-етичного вибору, розвиток емоційно-особистісної сфери слабозорих дошкільників, розширення знань про емоції, почуття, можливості позитивного світогляду, емпатії, толерантності, з елементами казко терапії в умовах ДНЗ.
Методи: елементи казко терапії, елементи пісочної терапії, ігротерапія, кінестетичні вправи, рухи.
завантажити

«Безпека дітей вдома та на вулиці» (частина 1)
Вікова категорія: від 4 – 6 років.
Мета: познайомити дітей з предметами, які можуть бути небезпечними для малюка – цвяхи, ніж, виделка, кнопка тощо; дати уявлення про те, що навіть зовні цілковито безпечний предмет ( ґудзик, монетка) при неправильному користуванні може завдати шкоди; виховувати вміння співчувати.
Обладнання: лялька – хлопчик Миколка з рукавичкою для руки, молоток, цвяхи, іграшковий стільчик, кофтина з ґудзиками, канцелярська кнопка, велика лялька.
завантажити

Виховна година за темою «Безпечний Інтернет та соціальні мережі» (7-8 клас)
Мета: розширити й поглибити знання про безпечний Інтернет та соціальні мережі, сприяти обізнаності учнів про небезпеки, які існують в Інтернеті та соціальних мережах і про шляхи їх подолання, мотивувати поширювати цю інформацію у своєму середовищі.
Форма проведення: практичне заняття з елементами тренінгу. Обладнання: ватмани (2), маркери, стікери, малюнок 1,2, аркуші А-4 (2), розважальні журнали, ножиці (10), інтерактивна дошка, доступ до мережі Інтернет.
завантажити

«Вийшла курочка гуляти»
Вікова категорія: діти віком від 2,5 до 3,5 років
Мета: розвиток мовлення дітей
Обладнання: картинки із зображенням дощику, сонечко, іграшки курчата та квочка
завантажити

ВЧИМОСЯ ПРОТИСТОЯТИ ТИСКУ
Мета: Пояснити, що тиск – одна з форм впливу на людей. Обговорити способи протистояння тиску.
Цільова група: учні 4 -5 класів.
Тривалість заходу: 45 хвилин.
Ресурсне забезпечення: картки, робочі зошити для учнів за програмою «Корисні звички».
завантажити

ЖИТТЯ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД БАЖАННЯ ЖИТИ
Мета: забезпечити учнів і вчителів інформацією стосовно ВІЛ / СНІДу; – озброїти їх життєвими навичками для використання цих знань на практиці; – залучати до профілактичних заходів, застосовуючи ефективні прийоми, в тому числі й методику «рівний-рівному»; – мобілізувати духовний і творчий потенціал.
Цільова група: старшокласники
Тривалість заходу: 45 хв.

Ресурсне забезпечення: стікери, ручки, схеми поширення ВІЛ-інфекції на ватмані, 5-6 сортів квасолі різного кольору і розміру, конверти за кількістю учасників, 12 папірців з написом «ВІЛ», написи «грип», «пневмонія», «організм», «клітини імунної системи», картки зі словами для кожного учасника, ватмани, маркери, стікери з назвами ролей, ватман із зображенням серця, ватман із зображенням червоної стрічки, «лист друга» на стандартному аркуші, свічки на кожного учасника, вірш. завантажити

«Казка вчить, як на світі жить»
Вікова категорія: діти 3 – 4 років
Мета: ознайомити дітей з правилами безпечної поведінки, з морально-етичними нормами спілкування одне з одним та з дорослими, з правилами поводження з тваринами; нагадати про необхідність дбайливого ставлення до власного здоров’я. Розвивати вміння правильно оцінювати ситуацію, передбачати наслідки своїх дій.
завантажити

ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ПОЧУТТІВ
Мета та завдання: розвивати емоційну компетентність учнів, уміння правильно висловлювати почуття; формувати навички самоконтролю.
Обладнання: папір, ручки, олівці, маркери, картки, скотч.
завантажити

«Наш настрій»
Вікова категорія: діти віком 6 – 7 років
Мета: створення атмосфери довіри і доброзичливості, розвиток уміння описувати свій настрій і визначати настрій інших.
Обладнання: пелюстки квітки з білого паперу, олівці або фарби, магнітофон та ритмічний музичний твір.
завантажити

«Наші емоції» (частина 1)
Вікова категорія: діти віком 5 – 7 років
Мета: ознайомити дітей із поняттям «емоції»; учити дітей розпізнавати та виявляти емоції; розширювати уявлення про радість, сум, здивування, злість, страх; розвивати вміння передавати емоційний стан за допомогою міміки; виховувати уважність до інших.
Обладнання: піктограми емоцій; сюжетні малюнки із зображенням дітей із різними емоційними станами; розрізані картинки (4 частини) із зображенням усміхнених дітей.
завантажити

Тема: ознайомлення з якостями справжнього друга
Мета: навчити дітей розуміти, що таке справжній друг; здружити колектив
Матеріал та обладнання: дошка, картки з якостями людини, аркуші з надрукованими приказками, маркери, нитки.
Час: 40-45 хв
завантажити

«Як уникнути неприємностей» Небезпечні іграшки (частина 1)
Вікова категорія: середня та старша група ДНЗ
Мета. Дати поняття про небезпечні іграшки. Ознайомити дітей з правилами безпечної поведінки під час ігрової діяльності. Розвивати практичні вміння та навички. Формувати розуміння наслідків необачної поведінки з іграшками під час ігор, усвідомлення того, що небезпека криється не в самих іграшках, а в невмілому, безвідповідальному користуванні.
Словник: праска, телевізор, комп’ютер, небезпека, небезпечні іграшки, рогатка, ножиці.
Обладнання. Конверт з листами, ілюстрації, де діти граються в небезпечних місцях, чарівна торбинка, предметні картинки.
завантажити

ЗАНЯТТЯ ДЛЯ ДІТЕЙ СТАРШОЇ ГРУПИ НА ТЕМУ: «ЯКИЙ Я Є»
Мета: сприяти формуванню у дітей усвідомлення своєї індивідуальності, зовнішньої та внутрішньої несхожості на інших людей.
Завдання: актуалізувати знання дітей про себе, навчити дітей описувати себе, свої зовнішні риси та внутрішні якості.
Ключові слова: опис, зовнішність, автопортрет, зовнішні риси, внутрішні якості.
Необхідне забезпечення: дзеркала, різнокольорові кубики, альбом для малю¬нків,кольорові олівці або фломастери, текст казки «Про Хлопчика, який загубив сам себе».
завантажити

Практичне заняття для педагогів «Позитивна педагогіка».
Мета:
• ознайомити з поняттям «позитивна педагогіка»;
• ознайомити з ідеологією позитивної педагогіки;
• відчути основні принципи позитивної педагогіки на прикладах ігрових завданнях.
Задачі:
• розкрити поняття позитивної педагогіки;
• визначити фундамент позитивної педагогіки;
• виробити основні принципи «позитивного» педагога.
Обладнання: дошка, аркуші паперу з написаними на них по позитивними якостями (по три якості на аркуші).
Час: 1г.15хв.-1г.30хв.
завантажити

ВИБІР ПРОФЕСІЇ, АБО ЗАВДАННЯ З БАГАТЬМА НЕВІДОМИМИ
КЛАС: 9-11-ті.
ТРИВАЛІСТЬ: 60 хв.
КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ: 10–15 осіб.
МЕТА: формування відповідального ставлення до вибору професійного шляху через розширення меж самопізнання й одержання інформації про світ професій.
завантажити

ВИБІР ПРОФЕСІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: учні 9–11 кл.
ТРИВАЛІСТЬ: 45-60 хв.
КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ: 10–12 осіб.
МЕТА: формувати вміння аналізувати власні зацікавлення, здібності і нахили; формувати установки на необхідність професійного самовизначення.
завантажити

Виховна година (для учнів 5 – 7 класів)
Тема заняття: Кібербулінг як проблема порушення прав людини
Мета заняття: ознайомити учнів з поняттям кібербулінг; розкрити проблему «розважального медіанасильства», її зв’язок з порушенням прав людини; показати негативний вплив інформаційно-комунікативних технологій на моделювання поведінки молоді.
завантажити

Заняття з адаптації першокласників завантажити

КАРТА ЖИТТЯ: ПРОФЕСІЇ
КЛАС: 9-й (непрофільний).
ТРИВАЛІСТЬ: 45хв.
КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ: 15–20 осіб.
МЕТА: сформувати особистісне ставлення до світу професій учасників заняття; розвивати усвідомлення ролі життєвого самовизначення.
завантажити

ОБИРАЮЧИ ПРОФЕСІЮ – ОБИРАЄШ МАЙБУТНЄ
КЛАС: 9–10-ті.
ТРИВАЛІСТЬ: 90 хв.
КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ: 10–15 осіб.
МЕТА: допомогти учням вивчити власні нахили, особливості свого характеру та темпераменту, зорієнтуватися у світі професій; познайомити з новими професіями на ринку праці; скласти формулу вибору професій.
завантажити

ПІЗНАЙ СЕБЕ, ЗНАЙДИ СВІЙ ШЛЯХ
КЛАС: 9-й.
ТРИВАЛІСТЬ: 3 год.
МЕТА: учні повинні: усвідомлювати важливість вибору професії; розуміти свої реальні перспективи і можливості; нести особисту відповідальність за своє майбутнє; вміти планувати і визначати конкретні кроки для досягнення професійних цілей; знати про важливість раціонального використання часу, вміти ефективно планувати своє життя.
завантажити

СВІТ ПРОФЕСІЙ
КЛАС: 9-й.
ТРИВАЛІСТЬ: 45 хв.
КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ: 10–15 осіб.
МЕТА: Після проведеного заняття учні повинні: розуміти важливість особистої готовності до професійного самовизначення; вміти визначати власні професійні інтереси та схильності; знати про світ професій та їхні особливості.
завантажити

ТЕМА:„Толерантність. Позитивне значення толерантності у формуванні цілісної особистості молодої людини. ”
КЛАС: для учнів 8-9 класів
МЕТА: розкрити поняття „толерантність”, показати певні рівні толерантної поведінки людини;розвивати адекватну самооцінку, вміння аналізувати, приймати рішення, вибирати правильну позицію; виховувати спостережливість, уважність до інших людей;
завантажити

Виховна година 5 – й клас
Тема: Толерантність – це…
Мета: дати вихованцям загальне поняття про толерантність, виховувати почуття терпимості, емпатії, розуміння у стосунках з однолітками, представниками різних національностей
. завантажити

ТРЕНІНГ ДЛЯ БАТЬКІВ ВИБІР ПРОФЕСІЇ – СПРАВА ДИТИНИ?!
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: батьки учнів 11-го класу.
ТРИВАЛІСТЬ: 45 хв.
КІЛЬКІСТЬ: 24 особи.
МЕТА: після заняття батьки мають: поглибити знання про світ професій, основні мотиви та причини вибору професії; розуміти, що вибір професії – справа не лише дитини; вміти надавати допомогу дитині у виборі професії.
завантажити

ТРЕНІНГ ДЛЯ БАТЬКІВ «СІМЕЙНИЙ БЮДЖЕТ І ДІТИ»
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: батьки учнів 5-9 класів.
ТРИВАЛІСТЬ: 120 хв.
КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ: 20 осіб.
МЕТА: актуалізувати роль батьків у вихованні самостійності, зокрема й економічної, та підприємливості дітей; навчити планувати виховання позитивних якостей дитини і показати їхній зв’язок з економічним вихованням; розглянути шляхи залучення дитини до сімейного бюджету, виховання розумних потреб, розвитку економічного мислення.
завантажити

ТРЕНІНГ ДЛЯ БАТЬКІВ «ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ В СІМ’Ї»
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: батьки учнів.
ТРИВАЛІСТЬ: 3 години.
КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ: 12–15 осіб.
МЕТА: навчити батьків формувати у дітей відповідальність; поглибити у батьків розуміння того, що дитина має право на власний вибір, власну позицію.
завантажити

ТРЕНІНГ ДЛЯ БАТЬКІВ «ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ У ДИТИНИ»
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: батьки членів ШКП.
ТРИВАЛІСТЬ: 3 год. 40 хв.
КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ: 12-15 осіб.
МЕТА: підвищити батьківську компетентність; розробити батьківські стратегії у вихованні успішності, лідерських якостей дитини; розвивати у батьків практичні навички і вміння спілкуватися з дитиною.
завантажити

ТИ СТАРШОКЛАСНИК? ЧАС ОБИРАТИ ПРОФЕСІЮ!
КЛАС: 9–11-ті.
ТРИВАЛІСТЬ: 1 год. 20 хв.
КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ: 12-15 осіб.
МЕТА: навчити учасників тренінгу самостійно працювати з методиками самодіагностики; навчити отримувати об’єктивну інформацію про рівень власної готовності до професійного самовизначення та самовираження.
завантажити

Вправи та ігри для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку завантажити

Тема: Розвиток пізнавальних процесів
Мета: Розвиток психічних процесів (пам’яті, уваги); підвищення самооцінки; розвиток дрібної моторики руки.
Віковий діапазон: 5-6 років
завантажити

Комплексне заняття з дрібної моторики завантажити

Комплекс психологічних вправ, спрямованих на розвиток комунікативних здібностей молодших школярів. завантажити

Бесіди про добро завантажити

Практичне заняття для педагогів «Позитивна педагогіка» завантажити

ТРЕНІНГ ДЛЯ БАТЬКІВ «ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ В СІМ’Ї» завантажити

Майстер-клас для педагогічних працівників. Тема: Профорієнтаційні ігри в старшій школі. завантажити

Заняття з елементами тренінгу: «Спілкуємося всі разом». завантажити

Майстер-клас : « У світі емоцій » завантажити

Майстер клас на тему: «Складові гарного настрою». завантажити

Пізнавальна гра для педагогічних працівників “Мої корисні звички”. завантажити

Робота з підлітками «групи ризику» . завантажити

Виховний захід “Права та обов’язки дитини” завантажити

Тренінгове заняття Батьки і діти: шляхи взаємодії . завантажити

Інтерактивне заняття: «Батьки, діти, учителі – шляхи взаємодії» завантажити

Я САМ БУДУЮ СВОЄ ЖИТТЯ Заняття з педагогами (в системі методичних об’єднань вчителів) завантажити

Виступ перед вчителями Тема: РОЗПІЗНАННЯ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ У ДІТЕЙ завантажити

ПРОФІЛАКТИКА БУЛІНГУ В УЧНІВСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ завантажити

БАТЬКІВСЬКИЙ ДІМ Курс для батьків завантажити

Інтерактивне заняття «Усвідомлене і відповідальне батьківство» завантажити

ЗАНЯТТЯ З ПСИХОГІМНАСТИКИ завантажити

Ритуал на заняттях та в повсякденному житті дошкільника Збірка практичних знахідок завантажити

Виступ на педагогічній нараді «Обдарована дитина на теренах школи». завантажити

Розвивальні вправи для дошкільників завантажити

Вправи з профілактики агресивності дітей дошкільного віку (молодшого шкільного віку) до однолітків. завантажити

Тема інтерактивного заняття: «Психопрофілактика емоційного вигорання як запорука попередження порушень педагогічної етики педагогами» завантажити

Семінар – практикум «Важкий підліток» – виховання без насилля” завантажити