• Аналітична довідка про діяльність практичного психолога (соціального педагога) завантажити
 • СТАТИСТИЧНИЙ ЗВІТ про роботу практичного психолога, СТАТИСТИЧНИЙ ЗВІТ про роботу соціального педагога завантажити
 • ЗРАЗКИ ТИПОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА (Річний план роботи, журнал щоденного обліку роботи, протокол індивідуальної психологічної діагностики, протокол індивідуальної консультації, протокол групової психологічної діагностики, облік проведення корекційних занять, графік роботи) завантажити
 • ЗРАЗКИ ТИПОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА (Річний план роботи, журнал щоденного обліку роботи, протокол індивідуального соціально-педагогічного вивчення, протокол групового соціально-педагогічного вивчення, протокол індивідуальної соціально-педагогічної консультації, облік проведення занять, соціальний паспорт, графік роботи) завантажити
 • Звіт про проведення заходів щодо профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми завантажити

 • Звіт про проведення заходів щодо профілактичної роботи з метою підготовки молоді до сімейного життя, збереження загального і репродуктивного здоров’я, родинного виховання завантажити

 • Звіт про проведені профілактичні та просвітницькі заходи (шкідливі звички) для учасників навчально-виховного процесу завантажити

 • ЗРАЗОК ЗАЯВИ-ДОЗВОЛУ на роботу з практичним психологом завантажити
 • ЗРАЗОК ЗАЯВИ-ДОЗВОЛУ на індивідуальну роботу з практичним психологом завантажити
 • ЗРАЗОК КАРТКИ ПЕРВИННОГО ОБСТЕЖЕННЯ завантажити

 • Зразок індивідуальної картки дошкільника завантажити

 • Зразок індивідуальної діагностичної карти дитини завантажити

 • ЗРАЗОК КАРТКИ ОБЛІКУ ДІТЕЙ, ЯКІ МАЮТЬ ТРУДНОЩІ завантажити

 • ЗРАЗОК ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГІЧНОЇ КАРТКИ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ завантажити

 • Протокол 1-Н про отримання відомостей про вчинення насильства над дитиною або реальну загрозу його вчинення завантажити

 • Зразок соціального паспорту багатодітної родини завантажити

 • Зразок соціального паспорту учня, який є напівсиротою завантажити

 • Зразок соціального паспорту неблагополучної або кризової сім»ї завантажити

 • Зразок соціального паспорту __ класу завантажити

 • Зразок соціально-педагогічної карти здобувача освіти завантажити

 • Зразок соціального паспорту школи завантажити

 • Зразок соціального паспорту дитини – інваліда школи завантажити

 • Зразок соціального паспорту здобувача освіти, який має статус дитини-сироти завантажити

 • Зразок соціального паспорту учня, який має посвідчення дитини, постраждалої від аварії на ЧАЕС завантажити

 • ЗРАЗОК СОЦІАЛЬНОГО ПАСПОРТУ КЛАСУ завантажити