ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПСИХОЛОГА ДНЗ

 • М-CHAT МОДИФІКОВАНИЙ СКРИНІНГОВИЙ ТЕСТ НА АУТИЗМ ДЛЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ завантажити
 • Циклограма впровадження методики “Право на бійку” в групах ДНЗ для роботи з дітьми віком 5-7 років, які мають агресивні прояви завантажити
 • Опитувальник для психологів ЗДО “Вивчення загальних тенденцій розвитку та виховання дітей дошкільного віку з родин учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб” (розробники: В.Кузьменко, І.Луценко) завантажити
 • Тест «Тривожність» (Р. Темл, М. Доркі, В. Амен)Коробко С.Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школьорами: Методичний посібник. -К.: Літера ЛТД, 2006.,106-115 с. завантажити
 • Діагностика психічного розвитку дітей раннього віку завантажити
 • ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА РОЗВИТКУ ДІТЕЙ РАННЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ завантажити
 • ПСИХОЛОГІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО -ПЕДАГОГІЧНУ КОНСУЛЬТАЦІЇ завантажити
 • Методика «Дрібні рухи».
  Мета: оцінити рівень сформованості розвитку дрібних рухів. завантажити
 • Орієнтовний графічний тест шкільної зрілості (модифікація теста Артура Керна). Мета: визначення розвитку дрібної моторики руки і зорово-рухової координації. завантажити
 • Методи оцінювання біологічної зрілості дитини. Мета: визначити біологічний вік дитини завантажити
 • Комплексна методика дослідження психофізичного розвитку дітей 5-7 років
  (Автори-упорядники: Цюман Т.П., завідувач науково-дослідної лабораторії, канд. пед. наук, Таран О.П., старший науковий співробітник, канд. психол. наук, Пімєнова К.О., молодший науковий співробітник) завантажити
 • Тест для батьків РІВЕНЬ ТРИВОЖНОСТІ ТА ПСИХІЧНОГО НАПРУЖЕННЯ ДИТИНИ (за О. Захаровим) завантажити
 • Випускна робота «ЗБАГАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДОСВІДУ ЯК ЗАСІБ СТАНОВЛЕННЯ ЗАГАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОШКІЛЬНЯТ» завантажити
 • АНКЕТА “ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ІМПУЛЬСИВНОСТІ У ДОШКІЛЬНИКА (ЛАВРЕНТЬЄВА Г.П., ТИТАРЕНКО Т.М.) ” завантажити
 • АНКЕТА “ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ АГРЕСИВНОСТІ У ДОШКІЛЬНИКА (ЛАВРЕНТЬЄВА Г.П., ТИТАРЕНКО Т.М.) ” завантажити
 • АНКЕТА “ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ТРИВОЖНОСТІ ДОШКІЛЬНИКА (ЛАВРЕНТЬЄВА Г.П., ТИТАРЕНКО Т.М.) ” завантажити
 • ТЕСТ ГОМУНКУЛУС Источник: А.В.Семенович. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте. завантажити
 • Будиночок
  Мета. Виявити уміння дитини орієнтуватися у своїй роботі за зразком, точно копіювати його; оцінити особливості розвитку довільної уваги дитини та довільної поведінки завантажити
 • План спостереження за поведінкою дитини в різних ситуаціях з метою визначення ти¬пу темпераменту завантажити

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПСИХОЛОГА ЗНЗ

 • Бланк стандартного інтерв’ю батьків, чиї діти перебувають у стані посттравматичного стресу (модифікація Г.Католик та І.Корнієнка) завантажити
 • Циклограма роботи практичного психолога з батьками здобувачів освіти по профілактиці проявів агресії завантажити
 • Методика діагностики особистості на мотивацію до успіху Т. Елерса завантажити
 • СБОРНИК ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕСТОВ. МИРОНОВА Е.Е. І ЧАСТЬ завантажити
 • СБОРНИК ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕСТОВ. МИРОНОВА Е.Е. ІІ ЧАСТЬ завантажити
 • СБОРНИК ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕСТОВ. МИРОНОВА Е.Е. ІІІ ЧАСТЬ завантажити
 • ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ ФОРМ КОМУНІКАТИВНОЇ АГРЕСИВНОСТІ (методика В.Бойко) завантажити
 • Дитячо – батьківські стосунки в роботі психолога. Типи взаємодії батьків завантажити
 • ОПИТУВАЛЬНИК МОТИВАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ (розроблений Д.Барбуто та Р.Сколлом, переклад О.Сидоренко) завантажити
 • С.Л.Коробко, О.І.Коробко “РОБОТА ПСИХОЛОГА З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ: МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК” завантажити
 • ДІАГНОСТИКА ГОТОВНОСТІ ДО ШКОЛИ ( РОЗРОБЛЕНА О. І. КЕПКАНОВОЮ) завантажити
 • ОПИТУВАЛЬНИК ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ (ОПС) Д. ГОЛАНДА МОДИФІКАЦІЮ СТИМУЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ПРОВЕЛИ В.В. СИНЯВСЬКИЙ, О.О. ЯЩИШИН завантажити
 • МЕТОДИКА «АГРЕСИВНА ПОВЕДІНКА» (За Є. ІЛЬЇНИМ та П. КОВАЛЬОВИМ) завантажити
 • МЕТОДИКА ПЕРВИННОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ВИЯВЛЕННЯ ДІТЕЙ „ГРУПИ РИЗИКУ” (М.І. РОЖКОВ, М.А. КОВАЛЬЧУК) завантажити
 • ДІАГНОСТИЧНИЙ ТЕСТ „ЗДІБНОСТІ УЧНЯ” (ПЕТРОЧЕНКО В.І, ЖАКОВ О.В.) завантажити
 • ДІАГНОСТИКА ВАД ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ (ДВОР) (ЗА 3. КАРПЕНКО) завантажити
 • ТЕСТ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ АКЦЕНТУАЦІЙ ХАРАКТЕРУ У ПІДЛІТКІВ, РОЗРОБЛЕНИЙ С. І. ПОДМАЗІНИМ (МПДО) завантажити
 • Я ХОЧУ, Я МОЖУ, Я БУДУ ДОБРЕ ВЧИТИСЬ / Упорядник Т.Гончаренко завантажити
 • ДИФЕРЕНЦІЙНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ОПИТУВАЛЬНИК Є. КЛИМОВА (ДДО) завантажити
 • МЕТОДИКА ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ВІДНОСИН МІЖ ДІТЬМИ КАЗКИ ДЮССА завантажити
 • МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ (автор Б.Басс) завантажити
 • ОРІЄНТАЦІЙНО – ДІАГНОСТИЧНА АНКЕТА ІНТЕРЕСІВ (ОДАНІ-2) створена С.Я.Карпіловською і Б.О.Федоришиним на основі модифікації анкети інтересів А.Є.Голомштока і О.І.Мешковської. завантажити
 • Тест-опитувальник батьківського ставлення до дітей Варги -Століна завантажити

ІНСТРУМЕНТАРІЙ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

 • Стандартизоване інтерв’ю батьків, діти яких зазнали кривдження й знаходяться у стані посттравматичного стресу завантажити
 • Опитувальник для дослідження психотравмуючої події (В.Г. Панок) завантажити
 • Анкета «Ставлення педагога-початківця до професійної діяльності» завантажити
 • Опитувальник ПЕА (розуміння, емоційне тяжіння, авторитетність) – автор А.Н. Волкова завантажити
 • Анкета для учнів  (використовується для соціально-педагогічного обстеження) завантажити
 • ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ (за Є. І. РОГОВИМ) завантажити
 • Психогеометрія
  Мета: виявити індивідуально-типологічні особливості
  завантажити
 • Вправа «Як розпорядитися своїм життям?»|
  Мета: навчити учасників визначати власні духовні цінності та вплив духовних цінностей на життя. завантажити
 • План роботи соціально-психологічної служби Школи І-ІІІ ступенів_ №_ Деснянського району міста Києва з учнями «групи ризику» на 20__-20__н.р завантажити
 • Коди складної життєвої ситуації (відповідно до спільного наказу МОН України від 14 червня 2006 р. № 1983/388/452/221/556/596/106 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах», зареєстрованого в Мінюсті України 12 липня 2006 р. за № 824/12698) завантажити
 • Суб’єкти соціально-педагогічної діяльності в мікрорайоні навчального закладу завантажити
 • ВІРШ ПРО НАС (Можна використовувати індивідуально як Вірш про себе) завантажити
 • Проективний психологічний тест «Прогулянка по лісі» завантажити
 • Методика первинної діагностики та виявлення дітей „групи ризику” (М.І. Рожков, М.А. Ковальчук) завантажити
 • Діяльність соціального педагога з різними типами сімей завантажити
 • Опитувальник професійної спрямованості (ОПС) Д. Голанда завантажити