Список помилок, які роблять вчителі, ототожнюючи обдарованих з відмінниками

Відмінники Обдаровані
1. Знає відповіді. 1. Задає питання.
2. Цікавиться. 2. Допитливий.
3. Хороші думки й ідеї. 3. «Дикі» думки й ідеї.
4. Наполегливо працює. 4. Грається, але отримує високі бали, особливо з творчих завдань.
5.Відповідає. 5. Дискутує, додає подробиці.
6. Слухає з цікавістю. 6. Виявляє гарячу зацікавленість, чутливість, сприйняття.
7. Легко вчиться. 7. Вже знає. І коли тільки він це вчив?
8. Потребує 6-8 повторень. 8. 1-2 повторень достатньо.
9. Розуміє ідеї. 9. «Конструює» абстракції.
10. Проводить час з однолітками. 10. Більше до вподоби компанія дорослих.
11. Розуміє значення. 11. Прагне скласти умовивід.
12. Виконує домашні завдання. 12. Створює прожекти.
13. Копіює. 13. Творить нове.
14. Любить школу. 14. Любить пізнавати.
15. Сприймає. 15. Інтенсивно досягає бажаного, підсилюючи самого себе.
16.Запам’ятовує інформацію. 16.Перетворює інформацію.
17. Має хорошу пам’ять. 17. Добре працю розум.
18. Любить послідовність. 18.Любить складність.
19. Готовий до дії, реагування, відповіді. 19. Уважно придивляється до життя і все помічає. Якщо гостро реагує, то перебільшує.
20. Задоволений своїми успіхами в навчанні. 20. критично ставиться до себе ідо іних і оголошує це.

Поради вчителю, як розвивати творчі здібності обдарованих дітей

1. Підхоплюй думки учнів і оцінюй їх тут же, підкреслюючи їх оригінальність, важливість тощо.

2. Підсилюйте інтерес дітей до нового.

3.Заохочуйте оперування предметами, матеріалами, ідеями. Дитина практично вирішує дослідницькі завдання.

4. Вчи дітей систематичній самооцінці кожної думки. Ніколи не відкидай її.

5. Виробляй у дітей терпиме ставлення до нових понять, думок.

6. Не вимагай запам’ятовування схем, таблиць, формул, одностороннього рішення, де є багатоваріантні способи.

7. Культивуй творчу атмосферу – учні повинні знати, що творчі пропозиції, думки клас зустрічає з визнанням, приймає їх, використовує.

8. Вчи дітей цінувати свої та чужі думки. Цінно фіксувати їх в блокноті.

9. Іноді ровесники ставляться до здібних дітей агресивно. Це необхідно попередити. Найкращим засобом є пояснення здібному, що це характерно, і розвивати у нього терпимість і впевненість.

10. Пропонуйте цікаві факти, випадки, технічні та наукові ідеї.

11. Розсіюй страх у талановитих дітей.

12. Стимулюй і підтримуй ініціативу учнів, самостійність. Підкидай проекти, які можуть захопити.

13. Створюй проблемні ситуації, що  вимагають альтернатив, прогнозування, уяви.

14. Створюй у школі періоди творчої активності, багато геніальних рішень приходить в такі фази.

15. Допомагай оволодівати технічними засобами для записів.

16. Розвивай критичне ставлення.

17. Вчи доводити починання до логічного завершення.

18. Впливай особистим прикладом.

Список помилок, які роблять вчителі, ототожнюючи обдарованих з відмінниками