СКАРБНИЧКА ЗАНЯТЬ

Тема: «Конфлікт та його наслідки»
Мета: ознайомити та розширити уявлення учнів про конфлікт, про стилі реагування в конфліктних ситуаціях. Формувати навички й уміння приймати правильні рішення в конфліктних ситуаціях. Формувати навички конструктивної взаємодії з іншими.
Вікова група: учні 6-х класів
Форма заняття: бесіда з елементами тренінгу.
Обладнання: плакат, набори карток
( 2884 )Просвітницька програма "Профілактика негативних явищ в молодіжному середовищі".
Автор-упорядник Центр практичної психології Деснянського району міста Києві
(Затверджено Науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка реєстраційний номер 49/1912 ЕАП від 1листопада 2012року)
( 2965 )Розвивальне заняття з елементами гри. Ігри з парашутом
Мета: розвиток емоційно-вольової сфери у дітей (комунікативні навички, адекватної самооцінки); згуртованість дитячому колективі; адаптація до дитячого садочка.
Матеріал: парашут з різнокольоровими секторами, іграшки, м’ячі маленькі пластмасові для салюту, великий, два середніх.
Вікова категорія дітей: від 4 років до 13, також можна і для підлітків. Тривалість заняття 25-30 хвилин.
( 2087 )Тема: «Лихослів’я»
Мета: Надати підліткам інформацію про вплив, значення та силу слова в житті людини, про негативні наслідки лихослів'я для особистості й суспільства.
Пояснити, як лихослів'я руйнує дружні та сімейні стосунки і яким чином можна протистояти цьому явищу.
Нагадати підліткам Золоте правило: "Отже, в усьому, як хочете, щоб з вами поводилися люди, так поводьтеся і ви з ними".
Вікова група: учні 7-х класів
Форма заняття: бесіда-дискусія.
( 2844 )Тема: "Права дитини"
Вікова група: учні 1-х класів
Мета: ознайомити учнів з основними правами дитини, гарантованими Декларацією прав дитини; вчити дітей осмислювати права і сприяти їх дотриманню; пояснити учням, що в основі Декларації лежать основні потреби всіх людей світу; виховувати бажання поважати права іншої людини.
Форма заняття: бесіда
Обладнання: ромашка, стимульний наглядний матеріал «Права дитини», права дитина (в малюнках).
( 1524 )Тема: "СПІЛКУЄМОСЯ БЕЗ КОНФЛІКТІВ"
Мета: ознайомити учнів з поняттям «конфлікт»; допомогти учням визначити шляхи розв'язання конфлікту.
Обладнання: папір для вправи «Сніжинка», «Малюнок удвох»
( 2208 )Рольова гра «Метаморфози природи»
Мета: налагодження міжособистісних стосунків, зняття емоційного напруження, надання можливості учасникам гри проявити себе в уявному образі.
Вік учасників: без обмежень.
Кількість учасників: 11
Обладнання: картки з написом ролі, яку буде виконувати учасники (ЗИМА, ВІТЕРЕЦЬ, ХМАРА, ХМАРА, ДУБ, ЗАЙЧИК,СНІЖИНКА, СНІЖИНКА,СНІЖИНКА, СОНЕЧКО, ВОРОНА).
( 1285 )Заняття « Я та інші»
Мета: створення позитивної атмосфери в групі, розвиток навичок групової взаємодії та спілкування, доброзичливого ставлення до інших та позитивного самосприйняття.
Матеріали та обладнання: демонстраційний матеріал, психокорекційна казка, кольоровий папір, клей, ножиці, ватман.
( 2573 )Тема: «Що таке СНІД»
Дата проведення:
Мета: надати інформацію про ВІЛ/СНІД, шляхи передачі ВІЛ-інфекції, контакт з ВІЛ-інфікованими. Формувати навички відповідальності за своє здоров'я.
Вікова група: учні 4-х класів
Форма заняття: бесіда з елементами тренінгу.
( 1299 )Тема “ЗДОРОВ'Я — СКАРБ БЕЗЦІННИЙ”
Дата проведення:
Мета: розширення і поглиблення уявлення підлітків про важливість здоров'я, формування активного розуміння того, що є здоровим способом життя.
Вікова група: учні 6-х класів
Форма заняття: бесіда
( 1488 )Батьківські збори-практикум
«Дитина йде до школи…»
( 1180 )Тренінгова форма роботи з батьками
«Партнерська взаємодія з дитиною»
План
1. Знайомство.
2. Презентація притчі про Рай і Пекло.
3. Правила групи «Сімейний статут».
4. Інформаційне повідомлення «Спілкування в сім’ї».
5. Вправа «Передача інформації».
6. Чай-пауза. Вправа «Ланцюжок сподівань».
7. Вправа «Один день із життя Маші».
8. Вправа «Згода, незгода, оцінка».
9. Вправа «Зміни висловлювання».
10. Підсумок тренінгу.
Література:
«Дитячий садок. Бібліотека» №4, квітень 2008
Мета: створення позитивного мікроклімату в родинах, ознайомлення з принципами гуманістичного виховання, оволодіння навичками толерантного спілкування.
( 1796 )Тема «Вчимося жити в мирі і злагоді»
Мета заняття: сприяти створенню доброзичливої атмосфери в класному колективі; формувати навички, необхідні для успішної взаємодії; розвивати вміння аналізувати свою поведінку, помічати недоліки та позбавлятися їх; виховувати повагу до висловлення особистої думки кожного.
Цільова група: учні 3 - 4класів.
Тривалість: 35 - 40 хвилин.
( 1905 )Тема: Груповий тиск. Етапи прийняття рішення
Дата проведення ___________________
Мета: ознайомити учасників з механізмами групового тиску фор¬мування навичок прийняття усвідомлених рішень при вирішенні проблемних ситуацій.
Вікова група: учні 8-х класів
Форма заняття: бесіда з елементами тренінгу.
( 1105 )Моя майбутня професія: правила вибору [курс за вибором для учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (52 год.)] // В. Г. Панок, О. В. Мельник, О. Л. Морін, Л. А. Гуцан, І. І. Ткачук. – Рукопис, 2013. – 33 с.
( 1002 )Тема: Жіноче лідерство
Дата проведення: ________
Мета: надати інформацію про лідерство, позитивно оцінити свої риси характеру, пізнати функціональні ролі через співпрацю. Вікова група: учні 9-х класів
Форма заняття: бесіда з елементами тренінгу
Обладнання: вирізки з журналів, кольорові картки
( 745 )Тема: Імідж ділової жінки.
Дата проведення: ______
Мета: дати поняття про імідж, сформувати потребу у власному іміджі, створювати бажаний образ, враховувати вплив іміджу при створенні кар'єри.
Вікова група: учні 11-х класів
Форма заняття: бесіда з елементами тренінгу
Обладнання: вирізки з журналів, кольорові картки
( 624 )Тема «Ключі до особистої впевненості»
Дата проведення ______
Мета: розглянути та усвідомити вплив поведінки людини на її впевненість в собі.
Вікова група: учні 9-х класів
Форма заняття: бесіда з елементами тренінгу
( 1330 )Тема «Сімейна інженерія або повсякденне життя сім’ї»
Дата проведення _______
Мета: Формувати навички ефективного спілкування з дітьми. Підвищити психолого-педагогічну грамотність батьків.
Вікова група: батьки учнів 5-х класів
Форма заняття: бесіда з елементами тренінгу.
( 713 )Тема: Як знайти спільну мову з важкими людьми.
Дата проведення: ______
Мета: Дати учням уявлення про бар'єри в спілкуванні, розібрати основні психологічні феномени, що перешкоджають ефективному спілкуванню, розвинути навички подолання бар'єрів у спілкуванні, ознайомити учнів з типами «важких людей».
Вікова група: учні 10-х класів
Форма заняття: лекція-бесіда
( 1117 )Тема: Чи зможеш ти керувати колективом
Дата проведення _____
Мета: Ознайомити учнів з типами лідерства, стилями керування колективом; дати уявлення про психологічні якості, необхідні лідеру; поглибити розуміння своїх здібностей до керівництва людьми; розвинути навички конструктивної презентаціі лідерських якостей
Вікова група: учні 11-х класів
Форма заняття: бесіда, лекція
( 729 )Тема: Як впливає стрес на наше здоров’я
Дата проведення _____
Вікова група: учні 9-х класів
Форма заняття: бесіда.
( 1054 )Тема: «Аспекти сексуальності»
Дата проведення
Мета: Враховуючи етапи психосексуального розвитку сприяти зміцненню та збереженню репродуктивного здоров’я підлітків.
Вікова група: учні 9-х класів
Форма заняття: бесіда з елементами тренінгу.
( 946 )Тема: Венеричні хвороби та інфекції, що передаються статевим шляхом Дата проведення ___________________________ Мета: Надати інформацію про шість найбільш поширених захворювань, що передають¬ся статевим шляхом (назви, симптоми, шляхи розповсюдження). Учні мають усві¬домити значення втримання від сексуальної активності до шлюбу, важливість ухва¬лення правильних рішень і необхідність виховання відчуття порядності, поваги до себе та інших. Вікова група: учні 11-х класів Форма заняття: бесіда з елементами тренінгу. ( 637 )Тема: Груповий тиск. Етапи прийняття рішення Дата проведення ________ Мета: ознайомити учасників з механізмами групового тиску фор¬мування навичок прийняття усвідомлених рішень при вирішенні проблемних ситуацій. Вікова група: учні 8-х класів Форма заняття: бесіда з елементами тренінгу. ( 577 )Тема: «Конфлікт та його наслідки» Дата проведення Мета: ознайомити та розширити уявлення учнів про кон¬флікт, про стилі реагування в конфліктних ситуаціях. Формувати навички й уміння при¬ймати правильні рішення в конфліктних ситуаціях. Формувати навички конструктивної взаємодії з іншими. Вікова група: учні 6-х класів Форма заняття: бесіда з елементами тренінгу. Обладнання: плакат, набори карток ( 1003 )Тема: «Лихослів’я» Дата проведення Мета: Надати підліткам інформацію про вплив, значення та силу слова в житті люди¬ни, про негативні наслідки лихослів'я для особистості й суспільства. Пояснити, як лихослів'я руйнує дружні та сімейні стосунки і яким чином можна протистояти цьо¬му явищу. Нагадати підліткам Золоте правило: "Отже, в усьому, як хочете, щоб з вами поводилися люди, так поводьтеся і ви з ними". Вікова група: учні 7-х класів Форма заняття: бесіда-дискусія. ( 1014 )Тема: Людина-маніпулятор Дата проведення Мета: Розкрити один з видів неконструктивного спілкування-маніпулювання; проаналізувати його прояви в поведінці, причини, що змушують людей використовувати цей стиль, основні прийоми маніпуляції; розвинути навички розпізнавання і протистояння маніпулюванню з боку інших людей. Вікова група: учні 10-х класів Форма заняття: лекція, дискусія. ( 881 )Тема: Наркоманія. Токсикоманія. Дата проведення Мета: Дати учням інформацію про шляхи, які ведуть до наркозалежності. Навчити підлітків аналізувати і робити висновки щодо власного здоров'я та впливу на нього наркотиків. Вікова група: учні 10-х класів Форма заняття: лекція-бесіда ( 874 )Тема: Паління Дата проведення Мета: розширити та поглибити знання учнів про негативний вплив куріння на організм людини. Вікова група: учні 8-х класів Форма заняття: бесіда. ( 922 )Тема: Права дитини Дата проведення: __________ Вікова група: учні 1-х класів Мета: ознайомити учнів з основними правами дитини, гарантованими Декларацією прав дитини; вчити дітей осмислювати права і сприяти їх дотриманню; пояснити учням, що в основі Декларації лежать основні потреби всіх людей світу; виховувати бажання поважати права іншої людини. Форма заняття: бесіда Обладнання: ромашка, стимульний наглядний матеріал «Права дитини», права дитина (в малюнках). ( 1054 )Тема: «Реклама «За» і «Проти» Дата проведення Мета: Пояснити підліткам, що таке реклама і якою вона має бути; надати інформацію про "Закон про рекламу". Навчити активному відношенню до інформації, яку про¬понує реклама. Вікова група: учні 10-х класів Форма заняття: бесіда з елементами тренінгу. ( 1054 )Тема: «Техніки відмови» Дата проведення Мета: розвиток навичок впевненої відмови, формування переконан¬ня про персональну відповідальність кожного за свої рішення та вчинки. Вікова група: учні 8-х класів Форма заняття: бесіда з елементами тренінгу. ( 844 )Тема “Ти і комп’ютер” Дата проведення:__________ Мета: інформувати учнів про негативні наслідки “зловживання” комп”ютерними іграми, формувати свідоме ставлення до взаємодії учнів з комп”ютерними технологіями. Вікова група: учні 7- класів Форма заняття: бесіда ( 1482 )Бесіда з елементами тренінгу, профілактика дорожньо-транспортних пригод Тема: Фізіологічні можливості дитини на дорозі. Дата проведення: _________ Вікова група: учні 4-х класів Мета: надати можливість усвідомити учням взаємозв’язок уваги та зорово-моторної реакції і поведінки дитини на дорозі. ( 588 )Тема: Перегляд та обговорення фільму «Станція призначення – життя» Дата проведення Мета: інформувати учнів щодо освіти за кордоном, надати інформацію про торгівлю людьми. Вікова група: учні 11-х класів ( 875 )Тема: «Що таке СНІД» Дата проведення Мета: надати інформацію про ВІЛ/СНІД, шляхи передачі ВІЛ-інфекції, контакт з ВІЛ-інфікованими. Формувати навички відповідальності за своє здоров'я.. Вікова група: учні 4-х класів Форма заняття: бесіда з елементами тренінгу. ( 802 )Тема: «Як я долаю гнів» Дата проведення Мета: розширення поведінкового репертуару та життєвого досвіду в подоланні агресивних виявів поведінки, навчання методам роботи з негативними емоціями. Вікова група: учні 4-х класів Форма заняття: бесіда з елементами тренінгу. Обладнання: плакат, набори карток ( 1393 )Заняття практичного психолога з дітьми підготовчої до школи групи за темою: «Подорож в казку»
Мета: формування навичок невербальної комунікації в ситуації морально-етичного вибору, розвиток емоційно-особистісної сфери слабозорих дошкільників, розширення знань про емоції, почуття, можливості позитивного світогляду, емпатії, толерантності, з елементами казко терапії в умовах ДНЗ.
Методи: елементи казко терапії, елементи пісочної терапії, ігротерапія, кінестетичні вправи, рухи.
( 1042 )«Безпека дітей вдома та на вулиці» (частина 1)
Вікова категорія: від 4 – 6 років.
Мета: познайомити дітей з предметами, які можуть бути небезпечними для малюка - цвяхи, ніж, виделка, кнопка тощо; дати уявлення про те, що навіть зовні цілковито безпечний предмет ( ґудзик, монетка) при неправильному користуванні може завдати шкоди; виховувати вміння співчувати.
Обладнання: лялька – хлопчик Миколка з рукавичкою для руки, молоток, цвяхи, іграшковий стільчик, кофтина з ґудзиками, канцелярська кнопка, велика лялька.
( 639 )Виховна година за темою «Безпечний Інтернет та соціальні мережі» (7-8 клас)
Мета: розширити й поглибити знання про безпечний Інтернет та соціальні мережі, сприяти обізнаності учнів про небезпеки, які існують в Інтернеті та соціальних мережах і про шляхи їх подолання, мотивувати поширювати цю інформацію у своєму середовищі.
Форма проведення: практичне заняття з елементами тренінгу. Обладнання: ватмани (2), маркери, стікери, малюнок 1,2, аркуші А-4 (2), розважальні журнали, ножиці (10), інтерактивна дошка, доступ до мережі Інтернет.
( 1215 )«Вийшла курочка гуляти»
Вікова категорія: діти віком від 2,5 до 3,5 років
Мета: розвиток мовлення дітей
Обладнання: картинки із зображенням дощику, сонечко, іграшки курчата та квочка
( 610 )ВЧИМОСЯ ПРОТИСТОЯТИ ТИСКУ
Мета: Пояснити, що тиск - одна з форм впливу на людей. Обговорити способи протистояння тиску.
Цільова група: учні 4 -5 класів.
Тривалість заходу: 45 хвилин.
Ресурсне забезпечення: картки, робочі зошити для учнів за програмою «Корисні звички».
( 895 )Життя – це вибір. Що обирати – вибирай сам.
Мета: сприяти формуванню усвідомлення про важливість свідомого життєвого вибору, згуртування групи, створення позитивної атмосфери, розвиток уміння правильно оцінювати власні можливості, відповідальності за власне майбутнє,формування навичок конструктивної поведінки та ціле покладання.
Обладнання: ватман “Поле”, стікери жовті “Зернятка”, стікери сині “Квіти”, картки з лотами до гри “Аукціон”, жетони.
Вік учасників:14 – 16 років
( 1225 )ЖИТТЯ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД БАЖАННЯ ЖИТИ
Мета: забезпечити учнів і вчителів інформацією стосовно ВІЛ / СНІДу; - озброїти їх життєвими навичками для використання цих знань на практиці; - залучати до профілактичних заходів, застосовуючи ефективні прийоми, в тому числі й методику «рівний-рівному»; - мобілізувати духовний і творчий потенціал.
Цільова група: старшокласники
Тривалість заходу: 45 хв.
Ресурсне забезпечення: стікери, ручки, схеми поширення ВІЛ-інфекції на ватмані, 5-6 сортів квасолі різного кольору і розміру, конверти за кількістю учасників, 12 папірців з написом «ВІЛ», написи «грип», «пневмонія», «організм», «клітини імунної системи», картки зі словами для кожного учасника, ватмани, маркери, стікери з назвами ролей, ватман із зображенням серця, ватман із зображенням червоної стрічки, «лист друга» на стандартному аркуші, свічки на кожного учасника, вірш.
( 726 )«Казка вчить, як на світі жить»
Вікова категорія: діти 3 – 4 років
Мета: ознайомити дітей з правилами безпечної поведінки, з морально-етичними нормами спілкування одне з одним та з дорослими, з правилами поводження з тваринами; нагадати про необхідність дбайливого ставлення до власного здоров'я. Розвивати вміння правильно оцінювати ситуацію, передбачати наслідки своїх дій.
( 839 )ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ПОЧУТТІВ
Мета та завдання: розвивати емоційну компетентність учнів, уміння правильно висловлювати почуття; формувати навички самоконтролю.
Обладнання: папір, ручки, олівці, маркери, картки, скотч.
( 814 )«Наш настрій»
Вікова категорія: діти віком 6 – 7 років
Мета: створення атмосфери довіри і доброзичливості, розвиток уміння описувати свій настрій і визначати настрій інших.
Обладнання: пелюстки квітки з білого паперу, олівці або фарби, магнітофон та ритмічний музичний твір.
( 1167 )«Наші емоції» (частина 1)
Вікова категорія: діти віком 5 – 7 років
Мета: ознайомити дітей із поняттям «емоції»; учити дітей розпізнавати та виявляти емоції; розширювати уявлення про радість, сум, здивування, злість, страх; розвивати вміння передавати емоційний стан за допомогою міміки; виховувати уважність до інших.
Обладнання: піктограми емоцій; сюжетні малюнки із зображенням дітей із різними емоційними станами; розрізані картинки (4 частини) із зображенням усміхнених дітей.
( 1051 )Тема: ознайомлення з якостями справжнього друга
Мета: навчити дітей розуміти, що таке справжній друг; здружити колектив
Матеріал та обладнання: дошка, картки з якостями людини, аркуші з надрукованими приказками, маркери, нитки.
Час: 40-45 хв
( 914 )«Як уникнути неприємностей» Небезпечні іграшки (частина 1)
Вікова категорія: середня та старша група ДНЗ
Мета. Дати поняття про небезпечні іграшки. Ознайомити дітей з правилами безпечної поведінки під час ігрової діяльності. Розвивати практичні вміння та навички. Формувати розуміння наслідків необачної поведінки з іграшками під час ігор, усвідомлення того, що небезпека криється не в самих іграшках, а в невмілому, безвідповідальному користуванні.
Словник: праска, телевізор, комп'ютер, небезпека, небезпечні іграшки, рогатка, ножиці.
Обладнання. Конверт з листами, ілюстрації, де діти граються в небезпечних місцях, чарівна торбинка, предметні картинки.
( 608 )ЗАНЯТТЯ ДЛЯ ДІТЕЙ СТАРШОЇ ГРУПИ НА ТЕМУ: «ЯКИЙ Я Є»
Мета: сприяти формуванню у дітей усвідомлення своєї індивідуальності, зовнішньої та внутрішньої несхожості на інших людей.
Завдання: актуалізувати знання дітей про себе, навчити дітей описувати себе, свої зовнішні риси та внутрішні якості.
Ключові слова: опис, зовнішність, автопортрет, зовнішні риси, внутрішні якості.
Необхідне забезпечення: дзеркала, різнокольорові кубики, альбом для малю¬нків,кольорові олівці або фломастери, текст казки «Про Хлопчика, який загубив сам себе».
( 824 )Практичне заняття для педагогів «Позитивна педагогіка».
Мета:
• ознайомити з поняттям «позитивна педагогіка»;
• ознайомити з ідеологією позитивної педагогіки;
• відчути основні принципи позитивної педагогіки на прикладах ігрових завданнях.
Задачі:
• розкрити поняття позитивної педагогіки;
• визначити фундамент позитивної педагогіки;
• виробити основні принципи «позитивного» педагога.
Обладнання: дошка, аркуші паперу з написаними на них по позитивними якостями (по три якості на аркуші).
Час: 1г.15хв.-1г.30хв.
( 863 )ВИБІР ПРОФЕСІЇ, АБО ЗАВДАННЯ З БАГАТЬМА НЕВІДОМИМИ
КЛАС: 9-11-ті.
ТРИВАЛІСТЬ: 60 хв.
КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ: 10–15 осіб.
МЕТА: формування відповідального ставлення до вибору професійного шляху через розширення меж самопізнання й одержання інформації про світ професій.
( 927 )ВИБІР ПРОФЕСІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: учні 9–11 кл.
ТРИВАЛІСТЬ: 45-60 хв.
КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ: 10–12 осіб.
МЕТА: формувати вміння аналізувати власні зацікавлення, здібності і нахили; формувати установки на необхідність професійного самовизначення.
( 767 )Виховна година (для учнів 5 – 7 класів)
Тема заняття: Кібербулінг як проблема порушення прав людини
Мета заняття: ознайомити учнів з поняттям кібербулінг; розкрити проблему «розважального медіанасильства», її зв'язок з порушенням прав людини; показати негативний вплив інформаційно-комунікативних технологій на моделювання поведінки молоді.
( 1084 )Тема: Життя – вибір. Обирай сам!
Мета: сприяти формуванню усвідомлення про важливість свідомого життєвого вибору, згуртування групи, створення позитивної атмосфери, розвиток уміння правильно оцінювати власні можливості, відповідальності за власне майбутнє,формування навичок конструктивної поведінки та ціле покладання.
Вік учасників:14 – 16 років
( 673 )Заняття з адаптації першокласників
( 922 )КАРТА ЖИТТЯ: ПРОФЕСІЇ
КЛАС: 9-й (непрофільний).
ТРИВАЛІСТЬ: 45хв.
КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ: 15–20 осіб.
МЕТА: сформувати особистісне ставлення до світу професій учасників заняття; розвивати усвідомлення ролі життєвого самовизначення.
( 713 )ОБИРАЮЧИ ПРОФЕСІЮ – ОБИРАЄШ МАЙБУТНЄ
КЛАС: 9–10-ті.
ТРИВАЛІСТЬ: 90 хв.
КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ: 10–15 осіб.
МЕТА: допомогти учням вивчити власні нахили, особливості свого характеру та темпераменту, зорієнтуватися у світі професій; познайомити з новими професіями на ринку праці; скласти формулу вибору професій.
( )ПІЗНАЙ СЕБЕ, ЗНАЙДИ СВІЙ ШЛЯХ
КЛАС: 9-й.
ТРИВАЛІСТЬ: 3 год.
МЕТА: учні повинні: усвідомлювати важливість вибору професії; розуміти свої реальні перспективи і можливості; нести особисту відповідальність за своє майбутнє; вміти планувати і визначати конкретні кроки для досягнення професійних цілей; знати про важливість раціонального використання часу, вміти ефективно планувати своє життя.
( 788 )СВІТ ПРОФЕСІЙ
КЛАС: 9-й.
ТРИВАЛІСТЬ: 45 хв.
КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ: 10–15 осіб.
МЕТА: Після проведеного заняття учні повинні: розуміти важливість особистої готовності до професійного самовизначення; вміти визначати власні професійні інтереси та схильності; знати про світ професій та їхні особливості.
( 638 )Тренінгове заняття «Зроби свій вибір на користь здоров’я»
Мета: розповісти ліцеїстам про здоров’я, здоровий спосіб життя та фактори, що впливають на здоров’я; сформувати бачення та усвідомлення учасниками власних пріоритетних цінностей, необхідних для повноцінного життя.
( 736 )ТЕМА:„Толерантність. Позитивне значення толерантності у формуванні цілісної особистості молодої людини. ”
КЛАС: для учнів 8-9 класів
МЕТА: розкрити поняття „толерантність”, показати певні рівні толерантної поведінки людини;розвивати адекватну самооцінку, вміння аналізувати, приймати рішення, вибирати правильну позицію; виховувати спостережливість, уважність до інших людей;
( 1005 ). Виховна година 5 – й клас
Тема: Толерантність – це…
Мета: дати вихованцям загальне поняття про толерантність, виховувати почуття терпимості, емпатії, розуміння у стосунках з однолітками, представниками різних національностей.
( 860 )ТРЕНІНГ ДЛЯ БАТЬКІВ ВИБІР ПРОФЕСІЇ – СПРАВА ДИТИНИ?!
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: батьки учнів 11-го класу.
ТРИВАЛІСТЬ: 45 хв.
КІЛЬКІСТЬ: 24 особи.
МЕТА: після заняття батьки мають: поглибити знання про світ професій, основні мотиви та причини вибору професії; розуміти, що вибір професії – справа не лише дитини; вміти надавати допомогу дитині у виборі професії.
( 543 )ТРЕНІНГ ДЛЯ БАТЬКІВ «СІМЕЙНИЙ БЮДЖЕТ І ДІТИ»
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: батьки учнів 5-9 класів.
ТРИВАЛІСТЬ: 120 хв.
КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ: 20 осіб.
МЕТА: актуалізувати роль батьків у вихованні самостійності, зокрема й економічної, та підприємливості дітей; навчити планувати виховання позитивних якостей дитини і показати їхній зв'язок з економічним вихованням; розглянути шляхи залучення дитини до сімейного бюджету, виховання розумних потреб, розвитку економічного мислення.
( 604 )ТРЕНІНГ ДЛЯ БАТЬКІВ «ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ В СІМ'Ї»
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: батьки учнів.
ТРИВАЛІСТЬ: 3 години.
КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ: 12–15 осіб.
МЕТА: навчити батьків формувати у дітей відповідальність; поглибити у батьків розуміння того, що дитина має право на власний вибір, власну позицію.
( 660 )ТРЕНІНГ ДЛЯ БАТЬКІВ «ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ У ДИТИНИ»
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: батьки членів ШКП.
ТРИВАЛІСТЬ: 3 год. 40 хв.
КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ: 12-15 осіб.
МЕТА: підвищити батьківську компетентність; розробити батьківські стратегії у вихованні успішності, лідерських якостей дитини; розвивати у батьків практичні навички і вміння спілкуватися з дитиною.
( 563 )ТИ СТАРШОКЛАСНИК? ЧАС ОБИРАТИ ПРОФЕСІЮ!
КЛАС: 9–11-ті.
ТРИВАЛІСТЬ: 1 год. 20 хв.
КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ: 12-15 осіб.
МЕТА: навчити учасників тренінгу самостійно працювати з методиками самодіагностики; навчити отримувати об’єктивну інформацію про рівень власної готовності до професійного самовизначення та самовираження.
( 732 )Вправи та ігри для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
( 970 )Тренінгове заняття
«Зроби свій вибір на користь здоров’я»
Мета: розповісти про здоров’я, здоровий спосіб життя та фактори, що впливають на здоров’я; сформувати бачення та усвідомлення учасниками власних пріоритетних цінностей, необхідних для повноцінного життя.
Наочне оформлення: плакати із правилами групи, ручки (12шт.), фліп-чарт (1 шт.),маркери (2 шт. - зелений, синій), плакат «Колесо життя», аркуші паперу з жетонами,аркуші паперу «слід», м’яч.
Обладнання: мультимедійний проектор, екран.

( 543 )Тема: Розвиток пізнавальних процесів
Мета: Розвиток психічних процесів (пам’яті, уваги); підвищення самооцінки; розвиток дрібної моторики руки.
Віковий діапазон: 5-6 років
( 921 )Комплексне заняття з дрібної моторики
( 1225 )Комплекс психологічних вправ, спрямованих на розвиток комунікативних здібностей молодших школярів.
( 843 )Бесіди про добро
( 1138 )Практичне заняття для педагогів «Позитивна педагогіка»
( 700 )Кіян Л. М. Казкотерапія – технологія розвитку психічного здоров’я і творчості дітей дошкільного віку. Методичний посібник
( 1043 )ТРЕНІНГ ДЛЯ БАТЬКІВ «ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ В СІМ'Ї»
( 597 )Майстер-клас для педагогічних працівників. Тема: Профорієнтаційні ігри в старшій школі.
( 615 )Заняття з елементами тренінгу: «Спілкуємося всі разом».
( 872 )Майстер-клас : « У світі емоцій »
( 1044 )Майстер клас на тему: «Складові гарного настрою».
( 869 )Пізнавальна гра для педагогічних працівників “Мої корисні звички”.
( 826 )Робота з підлітками «групи ризику» .
( 1063 )Виховний захід "Права та обов'язки дитини"
( 794 )Тренінгове заняття Батьки і діти: шляхи взаємодії .
( 723 )Інтерактивне заняття: «Батьки, діти, учителі – шляхи взаємодії»
( 708 )Я САМ БУДУЮ СВОЄ ЖИТТЯ Заняття з педагогами (в системі методичних об'єднань вчителів)
( 831 )“Хочу” + “Можу” + “Треба” = “правильний вибір професії” завантажити
Виступ перед вчителями Тема: РОЗПІЗНАННЯ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ У ДІТЕЙ завантажити
ПРОФІЛАКТИКА БУЛІНГУ В УЧНІВСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ завантажити
БАТЬКІВСЬКИЙ ДІМ Курс для батьків завантажити
Інтерактивне заняття «Усвідомлене і відповідальне батьківство» завантажити
ЗАНЯТТЯ З ПСИХОГІМНАСТИКИ завантажити
Ритуал на заняттях та в повсякденному житті дошкільника Збірка практичних знахідок завантажити
Виступ на педагогічній нараді «Обдарована дитина на теренах школи». завантажити
Розвивальні вправи для дошкільників завантажити
Вправи з профілактики агресивності дітей дошкільного віку (молодшого шкільного віку) до однолітків. завантажити
Тема інтерактивного заняття: «Психопрофілактика емоційного вигорання як запорука попередження порушень педагогічної етики педагогами» завантажити
Семінар – практикум «Важкий підліток» - виховання без насилля" завантажити
Останнє оновлення сторінки: