АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ

РОЗВИВАЛЬНА ПРОГРАМА «РОЗВИТОК УВАГИ»
Автор-упорядник практичний психолог I категорії спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи №277 Деснянського району м. Києва Соловйова Надія Владиславівна
( 2556 )Розвивальна програма «ШКОЛА… ЦЕ ЦІКАВО!»
Автор – упорядник практичний психолог СШ №320 Деснянського району в м. Києві Кирийок Тетяна Михайлівна
( 1673 )Просвітницька програма "Профілактика негативних явищ в молодіжному середовищі".
Автор-упорядник Центр практичної психології Деснянського району міста Києві
(Затверджено Науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка реєстраційний номер 49/1912 ЕАП від 1листопада 2012року)
( 2965 )Збірник анкет для батьків
Затверджено рішенням експертної комісії науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи КУ імені Бориса Грінченка від 15 грудня 2015р. реєстраційний № ЕДП 24/1912.
( 1784 )Збірник факультативних занять
( 971 )ДІАГНОСТИЧНА ПРОГРАМА «Адаптація дітей дошкільного віку до умов дитячого садка»
( 1781 )ДІАГНОСТИЧНА ПРОГРАМА «Психологічна адаптація першокласників до навчання в школі» (оновлена)
( 2207 )ДІАГНОСТИЧНА ПРОГРАМА «Психологічна адаптація учнів 5-х класів до навчання в школі другого ступеня» (ДОПОВНЕНА)
( 2298 )Ігри та вправи на зняття негативних емоцій у дітей дошкільного віку
( 1853 )ДІАГНОСТИЧНА ПРОГРАМА «Дослідження емоційних станів дитини»
( 1894 )ДІАГНОСТИЧНА ПРОГРАМА «Дослідження психологічної готовності дітей до навчання в школі»
( 1642 )ДІАГНОСТИЧНА ПРОГРАМА «Дослідження професійних інтересів і нахилів учнів 8, 9, 10-х класів»
( 1657 )«ВІКОНЕЧКО» Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років
( 1207 )Розвивальна програма психологічної готовності дітей до навчання у школі «Крок до школи»
( 1555 )ПРОСВІТНИЦЬКА ПРОГРАМА « Я та однокласники» (основи безконфліктного спілкування)
( 1601 )ПЕРЕЛІК ПСИХОДІАГНОСТИЧНИХ МЕТОДИК ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В РОБОТІ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ СИСТЕМИ ОСВІТИ
( 1657 )Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція.
( 633 )ФОРМУЛА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
( 721 )РОЗВИВАЛЬНА ПРОГРАМА «РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ДИТИНИ»
( 2121 )МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ НА ТЕМУ: ”ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ”


Особливості роботи з батьками з питань профілактики тютюнокуріння серед молоді


ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів Психологія 11клас


Психологічна служба системи освіти: досвід формування репродуктивного здоров’я молоді


Школа проти СНІДу. Профілактика ризикованої поведінки: завдання для учнів 8 — 9, 10-11 класів


.

Соціальна адаптація першокласника


РОЗРОБКИ ЗАНЯТЬ Права дитини (варіативний курс)


СИСТЕМА РОБОТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА З ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКЛАСНИКІВ ДО ШКОЛИ.


Серія „Формування здорового способу життя молоді” Книга ФОРМУВАННЯ СЕКСУАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДІ


Формула здорового способу життя: Розробки уроків, позакласних заходів та пішохідних екскурсійних маршрутів для проведення Дня Знань та Першого уроку


Корекційно – розвивальна програма «Профілактика психічного здоров’я та емоційних розладів у дітей старшого дошкільного віку»


ЗБІРНИК ЗАНЯТЬ З ПРОФІЛАКТИКИ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК ДЛЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ


РІБЦУН Ю. В. ПРОГРАМИ З КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВОЇ РОБОТИ «КОРЕКЦІЯ РОЗВИТКУ» ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДЛЯ ДІТЕЙ ІЗ ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ (підготовчий, 1–4 класи)


ЗБІРНИК ЗАНЯТЬ З ПРОФІЛАКТИКИ УРОКИ-ТРЕНІНГИ ІНТЕЛЕКТУ


Ю. В. РІБЦУН КОРЕКЦІЙНА РОБОТА З РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ П’ЯТОГО РОКУ ЖИТТЯ ІЗ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ Програмно-методичний комплекс


ЗАНЯТТЯ «НАЦІОНАЛЬНА ДИТЯЧА «ГАРЯЧА ЛІНІЯ» – ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ПРО ДІТЕЙ» ДЛЯ УЧНІВ ТА УЧЕНИЦЬ 5-11 КЛАСІВ


ПРОГРАМА розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України від 11.09.2013 № 1/11-13887)
( 534 )ТРОФИМЕНКО Л.І. КОРЕКЦІЙНЕ НАВЧАННЯ З РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС
( 378 )Просвітницька програма "Профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі" Погоджено рішенням експертної комісії навчально-методичного центру психологічної служби РНМЦ від 23 жовтня 2017 року (протокол № 40-41), голова експертної комісії Гулєвич Т.М
( 370 )Розвивальна програма «Профілактичний мінімум щодо шкідливих звичок для роботи з дітьми дошкільного віку» Погоджено рішенням експертної комісії навчально-методичного центру психологічної служби РНМЦ від 14 березня 2017 року (протокол № 35), голова експертної комісії Гулєвич Т.М.
( 474 )Комплект освітніх програм «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації» / В.Л. Андрєєнкова, К.Б. Левченко, Н.В. Лунченко, М.М. Матвійчук. Схвалено для використання в закладах освіти Науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Міністерства освіти і науки України (протокол No 3 від 01.08.2018р.)
( 315 )ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИЯВЛЕННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Автор: Редіна О. В., методист Харківської обласної станції юних туристів. Рекомендовано до друку рішенням методичної ради Харківської облСЮТур (протокол №3 від 05.06.2009 р).
( 105 )Особливості роботи з батьками з питань профілактики тютюнокуріння серед молоді / За заг. ред. В.А. Танцюри, І.О. Бєлової. – К.: КМЦСССДМ, 2008.
( 127 )Інститут спеціальної педагогіки НАПН України Гриф Міністерства освіти і науки від 04.04.2013 № 1/11-6544 Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт»
( 146 )Програма соціально-психологічного тренінгу «Батьки і діти – мистецтво спілкування» /Н.В. Чудаєва. Рекомендовано до друку вченою радою факультету соціальної педагогіки та практичної психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 10 від 25 червня 2013 року)
( 246 )«Тренінг для координаторів, волонтерів та представників молоді цільової групи з формування життєвих навичок у підлітков та молоді групи ризику».
( 135 )Курс за вибором/факультатив «Знай та захищай свої права» для учнів 7-9 класів навчальних закладів1 Загальна редакція: Левченко К.Б., доктор юрид. наук, канд. філос. наук, профессор Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах Науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Міністерства освіти і науки України (протокол № 5 від 22.12.2016 р.)
( 112 )«ТВОРИМО РАЗОМ СВІТ, БЕЗПЕЧНИЙ ДЛЯ ДИТИНИ» Інформаційно-методичні матеріали Програма та зміст тренінгових занять для батьків в допомогу педагогам для здійснення просвітницької роботи з батьками в рамках впровадження програми виховної роботи з підлітками з питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» в загальноосвітніх навчальних закладах
( 134 )Комплексна методика дослідження психофізичного розвитку дітей 5-7 років Автори-упорядники: Цюман Т.П., завідувач науково-дослідної лабораторії, канд. пед. наук, Таран О.П., старший науковий співробітник, канд. психол. наук, Пімєнова К.О., молодший науковий співробітник
( 175 )«Цікава психологія» факультативний курс з психології для учнів 8-х класів
( 135 )Авторська корекційно-розвивальна програма «Пізнавальні витинанки»
( 288 )ПРОГРАМА З КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВОЇ РОБОТИ «КОРЕКЦІЯ РОЗВИТКУ» (корекція емоційно-вольової сфери) ДЛЯ 5-6 КЛАСІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДЛЯ ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ
( 99 )ТРЕНІНГОВА ПРОГРАМА ДЛЯ ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ «ВЧИМОСЯ КЕРУВАТИ ЕМОЦІЯМИ»
( 123 )«Безпечна поведінка підлітків в Інтернеті» Олексин О.І. завантажити
"Жити в злагоді з собою та іншими". Програма профілактичних занять для учнів молодшого шкільного віку Константинова Леся завантажити
ПРОФІЛАКТИЧНА ПРОГРАМА "МИ ТА КОНФЛІКТ". Міщенко Н. М. завантажити
«ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТЕАТР ЯК ІНТЕРАКТИВНИЙ МЕТОД ПРОФІЛАКТИКИ ВІДХИЛЕНЬ В ОСОБИСТІСНОМУ РОЗВИТКУ ТА ПОВЕДІНЦІ УЧНІВ» Садова І. В. завантажити
«Стрес як ресурс» Грабчак Н. М. завантажити
ТРЕНІНГОВА ПРОГРАМА ДЛЯ ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ «ВЧИМОСЯ КЕРУВАТИ ЕМОЦІЯМИ» Автори-упорядники:Васлоян О. К., Москаленко В. Л., Новохатня К. А. завантажити
АВТОРСЬКА ПСИХОЛОГІЧНА ПРОГРАМА ЛІТНЯ ПРОФІЛАКТИЧНА ШКОЛА «ЧАС ОБИРАТИ» Автори: Головко В. А.,Коршун Ю.А. завантажити
ПРОГРАМА З КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВОЇ РОБОТИ «КОРЕКЦІЯ РОЗВИТКУ»(корекція емоційно-вольової сфери). Для 5-6 кл. СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДЛЯ ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ Єгорова Г. А. завантажити
Останнє оновлення сторінки: