С.Л.Коробко, О.І.Коробко "РОБОТА ПСИХОЛОГА З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ: МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК" ( 1789 )


ДІАГНОСТИКА ГОТОВНОСТІ ДО ШКОЛИ ( РОЗРОБЛЕНА О. І. КЕПКАНОВОЮ) ( 1517 )


ОПИТУВАЛЬНИК ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ (ОПС) Д. ГОЛАНДА МОДИФІКАЦІЮ СТИМУЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ПРОВЕЛИ В.В. СИНЯВСЬКИЙ, О.О. ЯЩИШИН ( 1577 )


МЕТОДИКА «АГРЕСИВНА ПОВЕДІНКА» (За Є. ІЛЬЇНИМ та П. КОВАЛЬОВИМ) ( 1313 )


МЕТОДИКА ПЕРВИННОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ВИЯВЛЕННЯ ДІТЕЙ „ГРУПИ РИЗИКУ” (М.І. РОЖКОВ, М.А. КОВАЛЬЧУК) ( 1639 )


«СОЦІОМЕТРІЯ» ( 1325 )


ДІАГНОСТИЧНИЙ ТЕСТ „ЗДІБНОСТІ УЧНЯ” (ПЕТРОЧЕНКО В.І, ЖАКОВ О.В.) ( 1056 )


ДІАГНОСТИКА ВАД ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ (ДВОР) (ЗА 3. КАРПЕНКО) ( 932 )


ТЕСТ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ АКЦЕНТУАЦІЙ ХАРАКТЕРУ У ПІДЛІТКІВ, РОЗРОБЛЕНИЙ С. І. ПОДМАЗІНИМ (МПДО) ( 1183 )


Я ХОЧУ, Я МОЖУ, Я БУДУ ДОБРЕ ВЧИТИСЬ / Упорядник Т.Гончаренко ( 3136 )


ТЕСТ ШКІЛЬНОЇ ТРИВОЖНОСТІ ФІЛІПСА ( 795 )


ДИФЕРЕНЦІЙНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ОПИТУВАЛЬНИК Є. КЛИМОВА (ДДО) ( 713 )


АНКЕТА А. ЙОВАЙШ «ЩО МЕНІ ПОДОБАЄТЬСЯ?» ( 760 )


ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ТЕСТ Г.Ю. АЙЗЕНКА ( 1166 )


МЕТОДИКА ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ВІДНОСИН МІЖ ДІТЬМИ КАЗКИ ДЮССА ( 1082 )


МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ (автор Б.Басс) ( 992 )


ОРІЄНТАЦІЙНО - ДІАГНОСТИЧНА АНКЕТА ІНТЕРЕСІВ (ОДАНІ-2) створена С.Я.Карпіловською і Б.О.Федоришиним на основі модифікації анкети інтересів А.Є.Голомштока і О.І.Мешковської. ( 1245 )


ТЕПІНГ-ТЕСТ Є. ІЛЬЇНА ( 1124 )


ТЕСТ ТРИВОЖНОСТІ (Р.Теммл, М.Доркі, В.Амен) ( 4168 )


МЕТОДИКА "БАРАШЕК В БУТЫЛКЕ" ( 839 )


Психологический тест «Моя Вселенная» ( 742 )


Тест-опитувальник батьківського ставлення до дітей Варги -Століна ( 796 )


Методика «Дослідження стилю поведінки в конфлікті» (К. Томас, адаптація Н.В.Грішиної) ( 433 )


Останнє оновлення сторінки: