НАКАЗИ,ЛИСТИ МОН УКРАЇНИ


 • МОНУ Н А К А З від 22.05.2018 р.№ 509 Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України

 • завантажити


 • МОНУ Н А К А З від 07.08.2018 № 1/9-487 Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2018-2019 н.р.

 • завантажити


 • МОНУ Н А К А З від 05.09.2018 № 1/9-529 Про документацію працівників психологічної служби у системі освіти України

 • завантажити


 • МОНУ Н А К А З від 20.08.2018 № 923 Про затвердження методичних рекомендацій щодо адаптаційного періоду для учнів першого класу у Новій українській школі

 • завантажити


 • Додаток до наказу МОН України від 20.08.2018 № 923 Методичні рекомендації щодо адаптаційного періоду для учнів першого класу

 • завантажити


 • МОНУ Н А К А З від 31.05.2018 р. № 555 Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі»

 • завантажити


 • МОНУ Н А К А З від від 06.08.2018 р. № 609 Про затвердження примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освітию

 • завантажити


 • Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 18.05.2018 № 1/11-5480 Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильства

 • завантажити


 • Етичний кодекс психолога від 18.12.1990.

 • завантажити ( 919 )


 • МОНУ Наказ від 03.05.99. № 127 Про дозвіл батьків.

 • завантажити ( 1421 )


 • МОНУ Лист від 27.08. 2000. № 1/9 – 352 Про ведення документації і звітності психологічної служби.

 • завантажити ( 1268 )


 • МОНУ Наказ від 19.10.01. № 691 Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів.

 • завантажити ( 836 )


 • МОНУ Наказ від 20.04.01. № 330 Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах.

 • завантажити ( 840 )


 • МОНУ Наказ від 15.06.2004 р.№ 1/9-324 Про внесення змін і доповнень до нормативної чисельності практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів

 • завантажити ( 805 )


 • МОНУ Лист від 14.02.05. № 1/9 – 64 Про тривалість робочого тижня практичних психологів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів.

 • завантажити ( 1197 )


 • МОНУ Наказ від 08.12.05 № 1/9 – 701 Про освітній кваліфікаційний рівень практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів.

 • завантажити ( 906 )


 • МОНУ Наказ від 27.07.07. № 1/9 – 448 Про недопущення сторонніх лиць.

 • завантажити ( 858 )


 • МОНУ Лист від 06.11.09. № 1/9 – 768 Про захист дітей та молоді від негативних інформаційних впливів.

 • завантажити ( 675 )


 • ГУОН Наказ від 04.02.09. № 31 Про попередження порушень педагогічної етики та прав дитини в навчальних закладах м. Києва.

 • завантажити ( 679 )


 • МОНУ Наказ від 02.07.09. № 616 Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України.

 • завантажити ( 717 )


 • МОНУ Наказ від 09.09.09. № 1/9 –616 Про розрахунок кількості ставок практичних психологів і соціальних педагогів у загальноосвітніх навчальних закладах

 • завантажити ( 695 )


 • МОНУ Наказ від 01.02.10. № 59 Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми.

 • завантажити ( 665 )


 • МОНУ Наказ від 06.10.10. № 930 Про затвердження типового положення про атестацію педагогічних працівників.

 • завантажити ( 523 )


 • МОНУ Лист від 25.05.11 № 1/9 – 385 Про встановлення надбавок.

 • завантажити ( 645 )


 • МОНУ Наказ від 20.12.2011 № 1473 Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників

 • завантажити ( 505 )


 • МОНУ Наказ від 13.01.2011 № 1/9-19 Про збереження посад працівників психологічної служби

 • завантажити ( 609 )


 • МОНУ Наказ від 23.09.11.№ 1/9 – 727 Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію пед. працівників.

 • завантажити ( 548 )


 • Лист від 21.07.11. № 1/9 – 552 Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку у ДНЗ.

 • завантажити ( 539 )


 • Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи № 66/1 від 13 липня 2012 р Щодо організації та проведення «години психолога» у загальноосвітніх навчальних закладах

 • завантажити ( 646 )


 • Щодо розподілу робочого часу у практичних психологів та соціальних педагогів від 26.09.12 № 1/9-683

 • завантажити ( 1068 )


 • Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання від 02.01.13 № 1/9-1

 • завантажити ( 613 )


 • Щодо впровадження навчального посібника від 30.01.13 № 1/9-61

 • завантажити ( 586 )


 • МОНУ Наказ від 06.06.13 № 1/9-413 Про впровадження факультативних курсів працівниками психологічної служби системи освіти

 • завантажити ( 613 )


 • МОНУ Наказ від 02.08.2012 № 882 Про використання навчальної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах

 • завантажити ( 460 )


 • МОНУ Наказ від 05.02.13 №1/9-74 Керівникам органів управління освітою, Керівникам дошкільних навчальних закладів, Педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів "Зупинити насилля над дітьми – справа нашої професійної гідності"

 • завантажити ( 459 )


 • МОНУ Наказ від 04 липня 2012 року № 1/9-488 "Щодо організації та проведення "години психолога" у загальноосвітніх навчальних закладах"

 • завантажити ( 601 )


 • МОНУ Наказ від 07.03.14 № 1/9-607 "Про використання навчальної літератури"

 • завантажити ( 403 )


 • МОНУ Наказ від 11.03.14 №1/9-135 "Про надання психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу"

 • завантажити ( 673 )


 • МОНУ Наказ № 665 від 01.06.2013 "Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів"

 • завантажити ( 423 )


 • МОНУ Наказ від 29.07.2014 № 1/9-382 "Про особливу відповідальність педагогічних та науково-педагогічних працівників"

 • завантажити ( 382 )


 • МОНУ Наказ від 24.09.2014 № 1/12-6710 "На виконання листа Секретаріату Кабінету Міністрів України від 22.09.2014 № 35463/1/1-14 до листа Адміністрації Президента України від 18.09.2014 № 03/1-01/347 в"

 • завантажити ( 448 )


 • МОНУ Наказ від 29.09.2014 № 1/9-498 "Щодо впровадження порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення"

 • завантажити ( 850 )


 • Наказ Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, Інститути післядипломної педагогічної освіти, Київський університет ім. Б. Грінченка від 28.10.14 № 1/9-557 "Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей"

 • завантажити ( 396 )


 • УМОВИ апробації та розгляду методичних розробок педагогічних працівників, які претендують під час атестації на присвоєння або підтвердження педагогічного звання «викладач-методист», «учитель-методист», «вихователь-методист», «практичний психолог-методист», «педагог-організатор-методист», «керівник гуртка-методист»

 • завантажити ( 784 )


 • ЛИСТ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ, УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ від 19.01.2015 р. № 6

 • завантажити ( 529 )


 • ЛИСТ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ, УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ від 19.01.2015 р. № 7

 • завантажити ( 513 )


 • ЛИСТ від 17.04.2015 № 27 Інститут післядипломної педагогічної освіти КУ імені Бориса Грінченка Науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

 • завантажити


 • МОНУ Н А К А З в від 07.08.15 № 2/3-14-1572-15 Щодо профілактики учинення дітьми навмисних самоушкоджень

 • завантажити


 • МОНУ Н А К А З Щодо збору відомостей та/або данних про відносини немайнового та майнового характеру.

 • завантажити


 • МОНУ Н А К А З Щодо захисту дітей від усіх форм насильства, образ, недбалого й жорстокого поводження

 • завантажити


 • План заходів Міністерства освіти і науки України з виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року

 • завантажити


 • Про забезпеченість психологічної служби системи освіти України та пріоритетні напрями діяльності у 2017-2018 навчальному році. Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 28.07.2017 р. № 1/9-414

 • завантажити


 • Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року

 • завантажити


 • МОНУ Н А К А З від 03. 07. 2017р. № 948 Про внесення змін до деяких наказів МОНУ

 • завантажити


 • Лист МОН від 20.08.2018 № 1/9-503 “Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах загальної середньої освіти”

 • завантажити


 • Лист МОН Від 30.10. 2018р. № 1/9-656 “Про перелік діагностичних методик щодо виявлення та протидії домашньому насильству відносно дітей ”

 • завантажити


 • Лист МОН Від 12.11. 2018р. № 1/9-690 “Про перелік навчальної літератури, рекомендованої МОНУ для використання у закладах освіти”

 • завантажити


 • Лист МОН Від 02.10. 2018р. № 1047 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників з іншими органами та службами. ”

 • завантажити


 • Лист МОН Від 29.12.2018р. № 1/9-790 “Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запбігання і протидії домашнього насильству та булінгу" ”

 • завантажити


 • Лист МОН Від 18.12.2018р. № 2657-VIII Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо булінгу (цькуванню) " ”

 • завантажити


 • Лист МОН від 18.05.2018 № 1/11-54 "Методичні рекомендайії щодо запобігання та протидії насильству”

 • завантажити


 • Лист МОН від 07.12.2017 № 1/11-54 Шодо реалізації Закону України "Про запобігання та протидію домашнього насильства”

 • завантажити


 • Лист МОН №-1/9-414 від 27.06.2019 Методичні рекомендації "Щодо створення у 2019/2020 н. р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок”

 • завантажити


 • Лист МОН №-1/11-881 від 29.01.2019 Методичні рекомендації "Про внесення змін до деяких законодавчіх актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)”

 • завантажити


 • Лист МОН №-1/11-5480 від 18.05.2018 Методичні рекомендації "Щодо запобігання та протидії насильства”

 • завантажити


 • Наказ МОН №-1/9-409 від 26.06.2019 "Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019-2020 н.р.”

 • завантажити


 • МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИКЛОГРАМ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

 • завантажити


 • Лист МОН №-1/9-557 від 28.10.2014 "Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей"

 • завантажити
Останнє оновлення сторінки: